Výměnný soubor

Přijďte si půjčit z nového výměnného souboru, který je v knihovně . Je sice malý, ale určitě si něco vyberete. Je zde spousta knih pro všechny kategorie čtenářů. 

Výměnný soubor je soubor knih, který propůjčuje Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně obecním a místním knihovnám na dobu jednoho roku. Po uplynutí této doby knihovnice shromáždí knihy od čtenářů, ty pak putují do další obecní knihovny a do naší knihovny jsou půjčeny knihy nové. Vše probíhá podle předem daného rozpisu. Tímto způsobem se do obecních knihoven dostane spousta zajímavých titulů, které nejsou ve stálém knižním fondu knihovny.

výměnný soubor okresu Zlín