Výtvarná soutěž

O nejkrásnější kapku vody

aneb jakýkoliv motiv s vodou

pořádaná

ke Světovému dni vody 22.3.2024

 Vytvořeno jakoukoliv technikou

Všechny obrázky vystavím před knihovnou

 a nejpovedenější odměním knihou.

Všichni zúčastnění obdrží drobný dárek.

Obrázky je možné odevzdat v knihovně

nejpozději do 16. března 2024 osobně,

případně hromadně za třídu nebo družinu.

 

Všem předem děkuji

a těším se na vaše obrázky.

Vaše knihovnice